Mõõtepunktide asukohad on  alloleval kaardil. Linna ikoonil  klikkides kuvatakse vastava linna seireandmed.

Eesti õietolmu seireandmed nutitelefonis:   www.allergialiit.ee/seire/

Vaata seire raporteid aastate lõikes: 2011;  2012;  2013;  2014;  2015; 2016; 2017; 2018;