statuut

„ Eesti Allergialiit tunnustab” märgi kasutamise statuut.

Kaubamärk (edaspidi “märk”) koosneb Eesti Allergialiit (EAL) logost ja seda ümbritsevast tekstist „ EESTI ALLERGIALIIT TUNNUSTAB”. Märgi omistamine on oluline osa EAL selgitustööst, mille eesmärk on tagada Eestis inimestele turvaliste komponentidega toodete kättesaadavuse parandamine. Märgiga  tooted aitavad allergikuid oma valikutes orienteeruda. EAL väljastab märgi pärast koostöölepingu sõlmimist selleks soovi avaldanud ettevõttega. Märk on ettevõttele väga hea vahend toote tutvustamiseks ja tarbijate usalduse võitmiseks, mis võib oluliselt suurendada toote läbimüüki. Koostöölepingus ja selle lisas reguleeritakse märgi kasutamise tingimused. Märk on erinev EAL logost, mida võib kasutada ainult liit ise oma dokumentidel, kodulehel, reklaamidel jm. kohtadel.
Märk omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda allergeenseid lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi. Märgi kasutamine toodetel, millele ei ole EAL luba andnud (sõlminud koostöölepingu), on keelatud. Kui märgi kuritarvitamine on tahtlikult eksitav, paigutab EAL sellest teate oma kodulehele. Samuti ei tohi märki kasutada, kui EAL ja märgi kasutaja vaheline koostööleping on lõppenud.
Märk omistatakse tootele mida on erapooletult uuritud ja leitud, et need on ohutud ja usaldusväärsed. Ühe esitatud toote koostisosade sobivuse hindamise eest tuleb esitajal tasuda 10 (kümme) eurot.Märgi kasutamise taotlusele vastatakse reeglina ühe kalendrikuu jooksul.
Märgi kasutamise taotluses tuleb esitada firma/ettevõtte andmed ja lisaks toote täpne kirjeldus, sertifikaadid koostisosade, puhtuse, sõltumatute uuringute, prototüüpide, materjalide ning tehniliste omaduste ja allergiahaigetele sobivuse kohta. Kui esitatud dokumentide kontrollimise alusel (näidistega tutvumisel) vastab toode nõutud kriteeriumidele siis omistatakse tootele märk, mille kasutamist kinnitab allakirjutatud koostööleping ja firmale antakse märgi „ EESTI ALLERGIALIIT TUNNUSTAB” tööfail. Lepingu kehtivus uuele tootele on reeglina üks aasta ja märgi kasutamise tasu määratakse vastavalt heakskiidetud toote käibele või kokkuleppele osapoolte vahel.
Märgi kasutamisel peab nende trükitehniline teostus ning trükise, info- või reklaam-materjali vms. kvaliteet olema laitmatu.
Kui EAL-i ja firma vahel sõlmitud koostööleping on lõppenud ja firma kasutab märki edasi, siis tuleb firmal märgi kuritarvitamise eest tasuda EAL-ile koostöölepinguga määratud leppetrahvi.

MÄRGI FAILIDE KASUTAMISE JUHIS
.jpg või .png – universaalne kujundusfail. Võib kasutada nii veebis kui väiksemates trükistes (sel juhul peaks tähelepanu pöörama värvisüsteemile).
.ai – trükikujunduse tööfail, tagab trükitehniliselt piisava resolutsiooni. Selle faili muutmine ei ole lubatud. Seda võib kasutada vaid tausta ja teksti eraldamiseks.