statuut

„ Eesti Allergialiit tunnustab” märgi kasutamise statuut.

Kaubamärk (edaspidi “märk”) koosneb Eesti Allergialiit (EAL) logost ja seda ümbritsevast tekstist „ EESTI ALLERGIALIIT TUNNUSTAB”. Märgi omistamine on oluline osa EAL selgitustööst, mille eesmärk on tagada Eestis allergikutele turvaliste komponentidega toodete kättesaadavuse parandamine. Märgiga  tooted aitavad allergikuid oma valikutes orienteeruda. EAL väljastab märgi pärast toote erapooletult läbiviidud uurimist ning koostöölepingu sõlmimist selleks soovi avaldanud eraõiguslik juriidiline isikuga (firma/ettevõte). Märk on väga hea vahend toote tutvustamiseks ja tarbijate usalduse võitmiseks, mis võib oluliselt suurendada toote läbimüüki. Koostöölepingus ja selle lisas reguleeritakse märgi kasutamise tingimused.
Märk omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda allergeenseid lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja nende kontsentratsioone ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi. Märgi kasutamine toodetel, millele ei ole EAL luba andnud (sõlminud koostöölepingu), on keelatud. Kui märgi kuritarvitamine on tahtlikult eksitav, paigutab EAL sellest teate oma kodulehele. Samuti ei tohi märki kasutada, kui EAL ja märgi kasutaja vaheline koostööleping on lõppenud.
Märk omistatakse tootele mida on erapooletult uuritud ja leitud, et need on ohutud ja usaldusväärsed. Ühe esitatud toote koostisosade sobivuse hindamise eest tuleb esitajal tasuda 10 (kümme) eurot.Märgi kasutamise taotlusele vastatakse reeglina ühe kalendrikuu jooksul.
Märgi kasutamise taotluses tuleb esitada firma/ettevõtte andmed ja lisaks toote täpne kirjeldus, sertifikaadid koostisosade, puhtuse, sõltumatute uuringute, prototüüpide, materjalide ning tehniliste omaduste ja allergiahaigetele sobivuse kohta. Kui esitatud dokumentide kontrollimise alusel (koos näidistega tutvumisel) vastab toode nõutud kriteeriumidele, siis omistatakse tootele märk, mille kasutamist kinnitab allakirjutatud koostööleping ja taotlejale antakse märgi „ EESTI ALLERGIALIIT TUNNUSTAB” tööfail. Lepingu kehtivus uuele tootele on reeglina üks kalendriaasta ja märgi kasutamise tasu määratakse vastavalt heakskiidetud toote käibele või kokkuleppele osapoolte vahel. Tunnustuse saanud toote(d) tuleks firma kodulehel varustaga märgiga „ EESTI ALLERGIALIIT TUNNUSTAB”.
Märgi kasutamisel peab nende trükitehniline teostus ning trükise, info- või reklaam-materjali vms. kvaliteet olema laitmatu.
Kui EAL-i ja firma/ettevõtte vahel sõlmitud koostööleping on lõppenud ja firma kasutab märki edasi, siis tuleb firmal märgi kuritarvitamise eest tasuda EAL-ile koostöölepinguga määratud leppetrahvi.

MÄRGI FAILIDE KASUTAMISE JUHIS
.jpg või .png – universaalne kujundusfail. Võib kasutada nii veebis kui väiksemates trükistes (sel juhul peaks tähelepanu pöörama värvisüsteemile).
.ai – trükikujunduse tööfail, tagab trükitehniliselt piisava resolutsiooni. Selle faili muutmine ei ole lubatud. Seda võib kasutada vaid tausta ja teksti eraldamiseks.