Eesti Allergialiidu volikogu

valitud 02.04.2016

1. Maie Jürisson dermatoloog
2. Maie Mägi pensionär
3. Maie Laaniste allergoloog
4. Endel Namsing majandusteadlane
5. Kaja Julge allergoloog
6. Aleksandra Moškina med.töötaja
7. Jane Kilumets spetsialist