Õietolmu seire

Üks tähtsamaid valdkondi, millega Eesti Allergialiit tegeleb juba aastaid ja mille jätkumise eest on pidevalt võideldud erinevate instantsidega, on õietolmu seire. Kui puudub informatsioon õietolmu levimise kohta, ohustab see otseselt 150 000 õietolmu allergiku tervist, kellele teave õietolmu esinemise kohta võimaldab paremini planeerida haiguse ägenemise ravi ja vähendada töövõimetuspäevade arvu. Nagu eelnevast nähtub on üle 10%- le Eesti elanikkonnale väga oluline, et informatsioon õietolmu levimise kohta oleks pidevalt olemas. Alates 2011. aastal toimub õietolmu seire Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ (KIK) poolt. Õietolmu seire Eesti territooriumil algab vaatlustega veebruaris Tallinna, Tartu, Kuressaare, Jõhvi ja Pärnu vaatluspunktides ning lõppeb tavaliselt novembrikuus, kus koostatakse põhjalik vaatluste aruanne. KIK poolt välisõhu õietolmuanalüüsi metoodika on kirjeldatud iga aastase aruandluse osas “Metoodika”. Õietolmu seireandmeid ja -prognoose saab vaadelda veel www.polleninfo.org ja www.siitepoly.fi.
Seireandmeid saab vaadata Android seadme abil aadressil: www.allergialiit.ee/seire või airviro.klab.ee/pollen

Õhuseire aruanded

aastate kaupa


Aerobioloogiline seire 2018

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2017

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2016

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2015

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2014

*lugemiseks vajutage brožüüri peale