Eesti Allergialiidu tegevused

Sissejuhatus

Eesti Allergialiit koordineerib Tallinna, Tartu, Saaremaa allergiaühenduste, Järvamaa Astma ja Allergiaseltsi ning Lääne-Virumaa Allergia ja Astmaühingu tööd ja tegemisi.  Antakse välja infomaterjale ja meedia vahendusel toimub  allergiaga seotud kohalike ja globaalprobleemide teadvustamist kogu elanikkonnale. Samuti tehakse koostööd allergiahaigetele sobivaid tooteid tootvate ja maaletoovate firmadega, mille eesmärk on allergiahaigete elukvaliteedi parandamine.
Suheldakse EFA ja Soome Allergia-ja Astmaliidu ning teiste koostööpartneritega. Toimub haigete ja nende pereliikmete nõustamine allergiahaigustega seotud küsimustes, õietolmu seire kohta informatsiooni jagamine. Nõustamistelefoni ja meili teel pöördujate arv näitab pidevat kasvu, sest seoses allergoloogi eriala kaotamisega vabariigis on erialase info saamine raskendatud.
Kuna allergiahaiguste levimus on kogu maailmas kasvutendentsiga, püüab Eesti Allergialiit vähendada allergiahaiguste esinemissagedust järjepideva tervise- ja allergiakoolituse abil. Allergiahaigete elukvaliteedi parandamise ja raskete haigusvormide väljakujunemise vältimiseks peetakse kogu maailmas kõige olulisemaks patsiendi, perekonna ja ühiskonna õpetust.

Eesti Allergialiit jätkab aktiivset tegevust, et tõsta allergiahaigete ja nende pereliikmete teadlikkust allergiaga seotud teemadel, õpetada inimesi ära tundma allergia ilminguid, et pöördutaks võimalikult varakult eriarstide poole ära hoidmaks haiguse krooniliseks kujunemist. Õigeaegne ravi hoiab kokku raha ja parandab oluliselt patsiendi elukvaliteeti.

Eesti Allergialiidu kodulehekülg

Eesti Allergialiidu oluline suhtluse väljund elanikkonnaga on veebileht www.allergialiit.ee. Sealt leiavad allergiaprobleemidega inimesed hulgaliselt infomaterjale, õietolmu seire sesoonseid andmeid ja saavad meili teel edastada küsimusi allergianõustajale. Pidevalt täiendame veebilehte uute artiklitega. Aastas külastas kodulehekülge keskmiselt 100000 inimese. Veebilehel on väljas ka viited kõigi Eesti Allergialiidu koostööpartnerite kohta. Samuti leiab sealt allergianõustaja telefoni numbri, meili aadressi ja teised Eesti Allergialiidu partnerite kontaktandmed.

Allergianõustaja tegevus

Allergianõustaja vastab abivajajate küsimustele iga päev kella 8-20 ja meili teel tööpäeviti kella 8-16. Aasta keskmine pöördumiste arv on – telefonikõnesid allergianõustajate 350 ja meili teel pöördujaid 500.Peamised inimeste murekohad on allergiahaige toitumine, õietolmuga seotud ärritusnähud, küsitakse informatsiooni ka allergiahaigetele mõeldud abivahendite, käsimüügiravimite ja nahale mõeldud hüpoallergiliste toodete kohta. Nahalööbed on tihti esinev probleem ja palju esitatakse küsimusi nendega toimetulekuks. Helistatakse ka kontaktisikule ning küsitakse erinevat allergia või allergialiidu koostööpartneritega seonduvat informatsiooni.

Koostööpartnerid

Eesti Allergialiidu koduleheküljel on väljas viited koostööpartneritele. Eesti Allergialiidu tegevust toetavad: Lux Eesti , Beaty AS, Eugesta Eesti AS, Akzo Nobel AS, Tikkurila AS, Mayer Indusrties AS, Ocean Air OÜ, Tartu Biotehnoloogia Park jpt. Samuti teeme koostööd trükiste avaldamisel, kus firmadel on võimalus oma tooteid tutvustada. Eesti Allergialiit annab aastaid koostöös ajakirjaga „Tervispluss” välja allergiaalase lisa. Kogutiraaž on 15 000 eksemplari, mille moodustas nii ajakirja tellijate, üksikmüügi kui ka Eesti Allergialiidu poolt jagatav kogus. Autorid käsitlevad ajakirjas toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete ja erinevate allergeenidega seotud probleeme.