Eesti Allergialiidu tegevused

Sissejuhatus

Eesti Allergialiit koordineerib Tallinna, Tartu, Saaremaa allergiaühenduste, Järvamaa Astma ja Allergiaseltsi ning Lääne-Virumaa Allergia ja Astmaühingu tööd ja tegemisi.  Antakse välja infomaterjale ja meedia vahendusel toimub  allergiaga seotud kohalike ja globaalprobleemide teadvustamist kogu elanikkonnale. Samuti tehakse koostööd allergiahaigetele sobivaid tooteid tootvate ja maaletoovate firmadega, mille eesmärk on allergiahaigete elukvaliteedi parandamine.
Suheldakse EFA ja Soome Allergia-ja Astmaliidu ning teiste koostööpartneritega. Toimub haigete ja nende pereliikmete nõustamine allergiahaigustega seotud küsimustes, õietolmu seire kohta informatsiooni jagamine. Nõustamistelefoni ja meili teel pöördujate arv näitab pidevat kasvu, sest seoses allergoloogi eriala kaotamisega vabariigis on erialase info saamine raskendatud.
Kuna allergiahaiguste levimus on kogu maailmas kasvutendentsiga, püüab Eesti Allergialiit vähendada allergiahaiguste esinemissagedust järjepideva tervise- ja allergiakoolituse abil. Allergiahaigete elukvaliteedi parandamise ja raskete haigusvormide väljakujunemise vältimiseks peetakse kogu maailmas kõige olulisemaks patsiendi, perekonna ja ühiskonna õpetust.

Eesti Allergialiit jätkab aktiivset tegevust, et tõsta allergiahaigete ja nende pereliikmete teadlikkust allergiaga seotud teemadel, õpetada inimesi ära tundma allergia ilminguid, et pöördutaks võimalikult varakult eriarstide poole ära hoidmaks haiguse krooniliseks kujunemist. Õigeaegne ravi hoiab kokku raha ja parandab oluliselt patsiendi elukvaliteeti.

Eesti Allergialiidu kodulehekülg

Eesti Allergialiidu oluline suhtluse väljund elanikkonnaga on veebileht www.allergialiit.ee. Sealt leiavad allergiaprobleemidega inimesed hulgaliselt infomaterjale, õietolmu seire sesoonseid andmeid ja saavad meili teel edastada küsimusi allergianõustajale.
Pidevalt täiendame veebilehte uute artiklitega. Aastas külastas kodulehekülge keskmiselt 100000 inimese. Veebilehel on väljas ka viited kõigi Eesti Allergialiidu koostööpartnerite kohta. Samuti leiab sealt allergianõustaja telefoni numbri, meili aadressi ja teised Eesti Allergialiidu partnerite kontaktandmed.

Allergianõustaja tegevus

Allergianõustaja vastab abivajajate küsimustele iga päev kella 8-20 ja meili teel tööpäeviti kella 8-16. Aasta keskmine pöördumiste arv  on – telefonikõnesid allergianõustajate 350 ja meili teel pöördujaid 500.
Peamised inimeste murekohad on allergiahaige toitumine, õietolmuga seotud ärritusnähud, küsitakse informatsiooni ka allergiahaigetele mõeldud abivahendite, käsimüügiravimite ja nahale mõeldud hüpoallergiliste toodete kohta. Nahalööbed on tihti esinev probleem ja palju esitatakse küsimusi nendega toimetulekuks.
Helistatakse ka kontaktisikule ning küsitakse erinevat allergia või allergialiidu koostööpartneritega seonduvat informatsiooni.

Koostööpartnerid

Eesti Allergialiidu koduleheküljel on väljas viited koostööpartneritele.
Eesti Allergialiidu tegevust toetavad: Lux Eesti , Beaty AS, Eugesta Eesti AS, Akzo Nobel AS, Tikkurila AS, Mayer Indusrties AS, Ocean Air OÜ, Tartu Biotehnoloogia Park jpt.

Samuti teeme koostööd trükiste avaldamisel, kus firmadel on võimalus oma tooteid tutvustada.
Eesti Allergialiit annab aastaid  koostöös ajakirjaga „Tervispluss”  välja allergiaalase lisa.  Kogutiraaž on 15 000 eksemplari, mille moodustas nii ajakirja tellijate, üksikmüügi kui ka Eesti Allergialiidu poolt jagatav kogus. Autorid käsitlevad ajakirjas  toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete ja erinevate allergeenidega seotud probleeme.

Õietolmu seire

Üks tähtsamaid valdkondi, millega Eesti Allergialiit tegeleb juba aastaid ja mille jätkumise eest on pidevalt võideldud erinevate instantsidega, on õietolmu seire. Kui puudub informatsioon õietolmu levimise kohta, ohustab see otseselt 150 000 õietolmu allergiku tervist, kellele teave õietolmu esinemise kohta võimaldab paremini planeerida haiguse ägenemise ravi ja vähendada töövõimetuspäevade arvu.
Nagu eelnevast nähtub on üle 10% le Eesti elanikonnale väga oluline, et prognostiline informatsioon õietolmu levimise kohta oleks pidevalt olemas. Alates 2011. aastal toimub õietolmu seire Keskkonnauuringute Keskuse (KIK) poolt. Õietolmu seire Eesti territooriumil  algab vaatlustega veebruaris  Tallinna, Tartu, Kuressaare, Jõhvi ja Pärnu vaatluspunktides  ning lõppeb tavaliselt novembrikuus, kus koostatakse põhjalik vaatluste aruanne.

Õhuseire aruanded

aastate kaupa


Aerobioloogiline seire 2018

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2017

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2016

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2015

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2014

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


Aerobioloogiline seire 2013

*lugemiseks vajutage brožüüri peale

{"rsp":{"_content":{"error":{"code":"012","message":"Request throttled"}},"stat":"fail"}}