AJALUGU

 1992

Eesti Allergialiidu asutamine 7. märtsil 1992. aastal Tallinnas.
Esimese eestikeelse infomaterjali – “See tundmatu allergia” – ilmumine ( kirjastus “Varrak” )
Saaremaa Allergiaühenduse asutamine
Tartu Allergiaühenduse asutamine
Infotelefoni töö alustamine ( neljapäeviti kell 15-16 )
Allergiaalaste teabepäevade korraldamine ( koolitusvorm on kasutusel tänaseni )

 1993

Koostöö algus Soome Allergialiiduga – laste suvelaager Pääskülas, arstide seminaride korraldamine
koostöö firmaga Hackmann – Mini Risk
Eesti Allergialiidu koostöö Puuetega Inimeste Kojaga
Koostöö Puuetega Lastevanemate Tugiliiduga
Kaarli Apteegi avamine ( koostööna ) allergiahaigete ravimabi parandamiseks
Esmakordne osalemine messis “Laps1993”, mis on jätkunud regulaarselt igal aastal. Allergia- probleemide tutvustamine messil osalejatele.
EFA – allergiahaigete üleeuroopaline organisatsioon (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Association) vaatlejaliikmeks vastuvõtmine

 1994

Õppematerjali “Allergia ja kool” tõlkimine soome keelest. Õppematerjali vajalikkuse uuring.
Abi hüpoallergiliste toidusegude toomisel Eesti turule
Koostöö alustamine Rootsi Astma-ja Allergialiiduga. Eesti lapsed Gotlandi suvelaagris
Seminarid ( koostöös ravimfirmaga GlaxoSmithKline ) maakonna arstidele astma ravijuhise tutvustamiseks

 1995

Palgalise projektijuhi tööleasumine
Õppematerjali “Allergia ja kool” tutvustamine õpetajatele

 1996

Eesti Allergialiidu, kui katusorganisatsiooni asutamine. Ühendab Tartu, Saaremaa ja Tallinna Allergiaühendusi  Õppematerjali “Allergia ja kool” jaotamine kõigile eestikeelsetele koolidele koostöös maakondade haridusametitega
I ülevabariigiline allergiahaigete laste suve õppelaager Saaremaal

 1997

Esimeste infovoldikute – “Tunne astmat”, “Pollinoos” ja “Toiduallergia” – väljaandmine
Nõuande telefoni töö alustamine ( iga päev 2 tundi )
II ülevabariigiline allergiahaigete laste suve õppelaager Saaremaal ( koos Soome lastega )
II EFA konverentsil osalemine

 1998

I Allergiapäeva korraldamine ( loengud, näitus, arstide konsultatsioon, bassein lastele)
11.12. – I ülemaailmse astmapäeva “Aita lapsel hingata” korraldamine
Infovoldikute – “Allergiline nohu”, “Atoopiline dermatiit” – ilmumine
Allergianõustaja infotelefoni töö alustamine ( iga päev kella 8-20 )
III ülevabariigiline allergiahaigete laste suve õppelaager Saaremaal

 1999

Esimeste venekeelste infovoldikute – “Pollinoos” ja “Toiduallergia” ilmumine
Eestikeelse infovoldiku – “Soovimatu koduloom-kodutolmulest” – ilmumine
Võitlus õietolmu seire jäkumise eest
II Allergiapäeva korraldamine eesti ja vene keeles
III ülevabariigiline allergiahaigete laste suve õppelaager Saaremaal
IV EFA konverentsil osalemine

 2000

Õietolmu seire alustamine Tallinnas
Eestikeelsete infovoldikute – “Allergiku elustiil”, “Putuka allergia” – ilmumine
III Allergiapäeva korraldamine eesti ja vene keeles
IV ülevabariigiline allergiahaigete laste suve õppelaager Saaremaal ( koos Narva lastega )

 2001 Koostööpartnerite ringi laienemine. Loodi sidemed haigetele vajalikke tarvikuid tootvate ja tarnivate firmadega
Infovoldiku – “Allergiavaba kosmeetika” – ilmumine eesti ja vene keeles
Valmis veebileht – allergialiit
Tartu allergiahaigete laste lasteaiarühma töö alustamine
Allergianõuanded nii telefonil kui ka veebilehe kaudu
IV Allergiapäeva korraldamine eesti ja vene keeles
 2002 10. aastapäeva tähistamine
Eesti- ja venekeelsete infovoldikute kordustrükid, venekeelsete infovoldikute – “Allergialine nohu” ja “Allergiku elustiil” – esmatrükk
Allergianõuanded nii telefoni kui veebilehe kaudu
Tartu lasteaiarühma tegevuse laiendamine
 2003  Anti esmakordselt välja infovoldik “Atoopliline nahapõletik”. Alustati õietolmuseiret Narva-Jõesuus, mis on kõige idapoolsem seirepunkt Euroopa Liidus. Toimus allergiakuu raames (maikuus) nahatestide tegemine Tallinna, Pärnu ja Kohtla-Järve apteekides. Jätkus Tartu allergiaalaste lasteaia töö.Nõustaja abi allergiahaigetele infotelefoni ja veebilehe kaudu.
 2004  Toimus aruandlus-valimiskonverents, valiti uus volikogu ja volikogu esinaiseks valiti doktor Maie Jürisson. Kinnitati 2004-2008 aastate arengukava. Alustati koostööd mayer Industries AS-ga, mis uue suuna alguseks, et tutvustada tervissõbralikke tooteid. Kordustrükina anti välja 8 eestikeelset ja 4 venekeelset infovoldikut. Jätkus õietolmuseire neljas Eesti punktis, töötas allergianõustaja. Eesti Allergialiiduga ühines Järvamaa Allergia- ja astmaselts.
 2005  Euroopa Liidu fondide toel remonditi ja sisustati priisle lasteaias allergiahaigetele lastele rühm 18 kohaga. Õpetati personali ja lapsevanemaid vastavalt allergiahaigete erivajadustele. osaleti messil Tervex ning trükiti infovoldikuid.
 2006

Alustati koostööd ajakirjaga Tervipluss, kus ilmus esimene allergiaalane vaheleht «Allergia abc» Koostöö AS Lux Eestiga, et tutvustada allergiahaigetele sobivaid kodumasinaid. Õietolmu seire aparaatide amortisatsiooni tõttu katkes seire Tartus ja Kuressaares enne  hooaja lõppu. Koostöö Ilm. ee-ga  allergiaprobleemide tutvustamiseks . Jätkus Tartu ja Tallinna allergiahaigete  lasteaiarühmade töö. Anti välja infovoldikute kordustrükid, lisandus venekeelne «Atoopiline dermatiit». Toimus Ülemiste keskuses allergiapäev  koos tervislike toodete tutvustamisega.

 2007

Eesti Maaülikool keeldus õietolmu seirest alarahastatuse tõttu. Ilmus Tervisplussi vaheleht «Toit ja allergia». Koostöös Eesti Kopsuliiduga korraldati ülemaailmse astmapäeva üritus Tammsaare pargis. Ilmus kordustrükk infovoldikutest. Jätkus Tallinna ja Tartu allergiliste laste rühmade töö. Tähistati konverentsiga Eesti Allergialiidu 15. aastapäeva.

 2008

Märtsis toimus aruandlusvalimiskonverents, kus tehti kokkuvõtted möödunust ja seati uusi sihte. Volikogu esinaiseks valiti tagasi Maie Jürisson. Koos Eesti Kopsuliiduga toimus astmapäeva tähistamine Tallinna polikliinikutes. Eesti Maaülikool keeldus õietolmu seirest.

 2009  Koostöös Merck Sharp &Dohme-ga allergiaõpetus Tallinna lasteaedade personalile ja lapsevanematele – 7 loengut I – II kv. Mediaplanet andis välja teemalehe «Allergia ja astma», millele toimetas Eesti Allergialiit 8 artiklit  allergia-haigustega seotud probleemidest. Ca 242000 lugejat. Ilmus «Tervisplussi vaheleht «Toas mõnusalt ja tervislikult», mis kirjeldab sisekeskkonnaga seotud ohtusid ja tutvustab võimalusi nendega toimetulekuks – tiraaž 23000 tk.
Eesti Päevalehe vahel ilmus jaanuaris meie toimetatud allergialeht, mille artiklid käsitasid talvised allergianähte ja lastekollektiiviga seotud allergiaprobleeme – tiraaž 300000 tk. 16.03. toimus Saaremaa Allergiaühenduse liikmetele toimetulekuõpetus teoreetilise osa ja praktilise õppusega Kuressaare SPA-s Osavõtjaid 20 inimest.
5. 05. toimus kesklinna lastepolikliinikus koos Eesti Kopsuliiduga ülemaailmse astmapäeva raames õppepäev astma ennetusest ja ravist. Kordustrükk infovoldikutest 9 eesti- ja 8 venekeelset.
 2010  Ilmus «Tervisplussi vaheleht «Nahahooldus», mis kirjeldab nahka, selle osa organismi toimimisel, nahahooldust ja erinevaid sagedamini esinevaid nahahaigusi. Tiraaž 23000 tk. «Tervisplussi» vahelehte jaotatud nahahooldusest allergoloogidele, nahaarstidele, patsientidele. Esinemine Vikerraadios suvistest allergiaprobleemidest. Samal teemal artikkel “Kodutohtris». Osavõtt Mustamäe linnaosa tervisepäevast. Erinevate allergiaga seotud küsimuste selgitamine tervisepäeva külastajatele. M. Jürissoni artikkel nahaprobleemidest. 28.sept. toimus Kuressaares loeng ja praktiline õppus teemal «Energeetiline võimlemine». M. Laaniste ja K Julge esinemine Eesti Raadio allergiateemalises pooltunnis. Vene Kultuurikeskuses 2 allergiaalast koolituspäeva. 2011.a. projektide planeerimine. Registreeritud domeen: www.allergialiit.ee. Ilmus uus kordustrükk allergiaalastest infovoldikutest. Eestikeelseid 9 teemat ja venekeelseid 8 teemat Tiraaž 19050 tk. Voldikud jagatakse allergoloogidele, pulmonoloogidele, nahaarstidele, kelle kaudu voldikud jõuavad haigeteni, et kinnitada vastuvõtul saadud teavet. Voldikud saavad ka sponsorid oma toote tutvustamiseks.
 2011  Ilmus «Tervisplussi vaheleht “Keskkonna mõju tervisele », mis kirjeldab väliskeskkonna mõju inimese organismile ja sellest tekkida võivaid tervisehäireid – tiraaž 23000 tk. On alustatud koostööd Keskkonnauuringute Keskusega, et alustada lähiajal uuesti õietolmu seiret. Esitasime projekti Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et saada vahendeid amortiseerunud seireaparatuuri väljavahetamiseks. KUK on pidanud läbirääkimisi Turu Ülikooliga kaadri väljaõppeks. Seire rahastamiseks KIK-le esitatud projekt sai positiivse lahenduse, millega eraldatakse projektile 2012.a rahalised vahendid. Firmaga Eugesta koostöös Allergiapäeva 8.juuli ürituste ettevalmistamine. Tallinnas algas aprillis õietolmu seire. Mille tulemusi on võimalik jälgida Eesti Allergialiidu kodulehel. Eriti hea on see, et uued andmed antakse igal tööpäeval. Juulis viidi Paides läbi Järvamaa astma ja allergiahaigetel psühholoogi õppus haigusega toimetulekuks. Osavõtjaid 42. Valmistati ette leping Keskkonna Uuringute Keskusega 2012.a aerobioloogiliseks seireks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ning Saaremaal.
2012.a. möödub 20 aastat EAL asutamisest, mille puhul on plaanis korraldada pidulik aktus. 10.03.12.
Kokkuvõtted seireperioodist aprill-oktoober 2011.a. Keskkonna Uuringute Keskuse (KUK) kokkuvõte annab üksikasjalise ülevaate õietolmu esinemisest uuringuperioodil, mis jääb aluseks ka edaspidi samal meetodil tehtavate vaatluste alusel aastate võrdlemisel. Huvi seireandmete vastu meie koduleheküljel oli väga suur. Õitsemisperioodil oli kodulehe külastusi üle 30000. Toimus praktiline õppepäev Viigi Viili juhatusel, millest võttis osa 20 Saaremaa allergiahaiget.
 2012  Läbirääkimised Keskkonnauuringutelaboriga 2013.a õietolmuseire korraldamiseks. Otsustatud muuta Allergialiidu kodulehel graafikat. Vormistatud Keskkonnauuringute Keskusele taotlus projekti 2013.a.rahastamiseks Alustatud läbirääkimisi Sotsiaalministeeriumiga õietolmuseire täiendavaks rahastamiseks 2014.a., milleks saadud ka põhimõtteline nõusolek. 29.02 ja 7.03 viidi läbi Saaremaa ühenduse toimetuleku õpetuse raames seminar «Tervislik kirjaoskus» Seminar aitab patsientidel orienteeruda tervist puudutava info hulgas, millele on eriti tundlikud kroonilised haiged. Analüüsiti iga isiku rolli oma tervise hoidmisel. 10.märtsil toimus Tallinnas aruandlus-valimiskonverents.. M. Jürisson andis aru nelja aasta jooksul tehtud tööst ja revident M. Mätliku ettekanne andis ülevaate seatud sihtide täitmisest. Konverents hindas töö heaks. Diskussioonil edasiste sihtide püstitamiseks pöörati tähelepanu kodulehekülje arendamise vajadusele, sest patsiendid on huvitatud kiire info saamisest ja osalevad loengutel ja muudel kogunemistel passiivselt.  Konverents valis tagasi 2008-2012.a. tegutsenud juhatuse, revidendiks valiti T. Kukk.
Tartu Ülikooli teadur K. Julge pidas aulaloengu allergia minevikust, olevikust ja tulevikust.
Märtsis ilmus «Tervisplussi vaheleht «Laste tervis », mis kirjeldab erinevaid haigusseisundeid ja nendega seotud haigusnähte. Tiraaž 23000 tk, millest 1000 eks eraldatud jagamiseks allergiahaigetele. Vahelehti jagatud ka Tartu, Saaremaa ja Järvamaa haigetele
Avaldatud ajakirjanduses artikleid aktuaalsetest allergia probleemidest(«Päevaleht», «Postimees») M. Jürisson selgitas ETV-s ja M. Laaniste Eesti Raadios õietolmuga seotud probleeme.
2012.a. toimus õietolmu seire Eesti viies paigas: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare, Jõhvi. Veebruaris algas õietolmu seire Tallinnas, et tuvastada õitsemise algust. Projekti rahastab Keskkonnauuringute Keskus ja seiret teeb Keskkonnauuringute Laboratoorium. Õietolmu sisaldust õhus on võimalik jälgida Eesti Allergialiidu kodulehel. Teeme ka koostööd Nissis elava loodusvaatlejaga, kes saadab meile oma tähelepanekuid loodusest, mida saab samuti lugeda meie kodulehelt. Sel aastal on olnud erakordselt intensiivne ja pikaajaline kase õitsemine, mille teadmine seire põhjal on aidanud haigetel oma ravi paremini korrigeerida.
Läbirääkimised Keskkonnauuringute laboriga 2013.a õietolmuseire korraldamiseks. Otsustatud muuta Allergialiidu kodulehel graafikat. Vormistatud Keskkonnauuringute Keskusele taotlus projekti 2013.a.rahastamiseks Alustatud läbirääkimisi Sotsiaalministeeriumiga õietolmuseire täiendavaks rahastamiseks 2014.a. milleks saadud ka põhi-mõtteline nõusolek. Järvamaa Astma- ja Allergiaseltsi haige emotsionaalse toonuse tõstmise õppused
3. XI toimus Kuressaares Saaremaa ühenduse juubelikonverents külalisesinejatega Tallinnast, Tartust ja Saksamaalt.
 2013  Toitumisspetsialisti Sandra Tamme kaasamine veebilehe nõuannetesse. Aprillis ilmus «Tervispluss» lisaleht, «Elu koos allergiaga» tiraaž 23000. Autorid käsitlesid toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete, «haige maja» ja erinevate allergeenidega seotud probleeme. Toimetus eraldas Allergialiidule 1000 eksemplari, mida jagame prakti-seerivatele allergoloogidele. Jätkub õietolmu seire Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Jõhvis, Pärnus. Seire andmed avaldatakse iga päev ja on jälgitavad www.allergialiit.ee Käesoleval aastal oli väga raske periood kase allergikutel, kuna õitsemine kestis väga kaua. Tegelikult rahastas KIK seda projekti ainult uuring uuesti alustamiseks ja siiani pole me KIK-le 2014.a. taotlust esitanud, sest Sotsiaalministeeriumi kevadise seisukoha järgi arvasime vahendid saavat. Ka varem rahastas seiret Sotsiaalministeerium. Seire ei toimunud 2006-2010, sest Maaülikool keeldus tööst ja Vabariigis ei olnud sel ajal teist uurijat. Momendil on õietolmu seire 2014. aastal suure küsimärgi all. Sellega ohustatakse otseselt 150000 õietolmu allergiku tervist, kellele teave õietolmu esinemise kohta võimaldab paremini planeerida haiguse ägenemise ravi ja vähendada töövõimetuspäevade arvu. Koostööleping looduskosmeetika sarja Lumi Derm tootjaga Tartu Biotehnoloogia Park. Tutvumine allergiahaigetele sobivate toodetega Seal Eco, ProVent (parketialune kattematerjal). Läbirääkimised tootjatega: Seal Eco puhastusvahendid, Epp AS.
Aprillis ilmus «Tervispluss» lisaleht, tiraaž 23000. Autorid käsitlesid toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete, «haige maja» ja erinevate allergeenidega seotud probleeme. Toimetus eraldas Allergialiidule 1000 eksemplari, mida jagame praktiseerivatele allergoloogidele
Saaremaa haigetele toimus koolitus 26 osavõtjaga teemal «Psüühiline trauma läbi lapse silmade».
 2014  Allergianõustaja annab telefonikonsultatsioone iga päev ja vastab kodulehe kaudu saabunud küsimustele tööpäeviti. Olulisemateks teemadeks on allergiliste reaktsioonide esmaabi, toitumise küsimused, haigusnähtude tõlgendamine, hüpoallergiliste toodete info ja kevadperioodil õietolmu allergiaga seotud probleemi. Küsimusi esitatakse ka erinevate allergiahaigele sobilike toodete kohta (voodiriided, kodutolmulesta tõrjevahendid, remondi- materjalid). Haigetele on probleemiks allergoloogi konsultatsioonile pääsemine. Sotsiaalministeeriumi poolt allergoloogi eriala kaotamine on põhjustanud spetsialistide arvu vähenemise. Kuigi tänaseks on eriala taastatud, võtab uute spetsialistide ettevalmistamine aastaid ja vahepeal jõuavad seni töötanud minna pensionile. Nõustaja peab andma seletusi raviskeemide ja uurimismeetodite kohta ning selgitama spetsialisti konsultatsioonile pääsemise võimalusi.
Aprillis ilmus «Tervisplussi» lisaleht «Nõges, nahk ja nõgestõbi», milles 6 autorit selgitavad nõgestõvega seonduvat Tegemist on esimese eestikeelse nii põhjaliku õppematerjaliga. Tiraaž oli 23000 eks, millest 1000 tk. jagatakse haigetele, pere-ja allergiaarstidele. Tagasisidena teame, et materjal on populaarne, sest nõgestõve näol on tegemist keerulise probleemide ringiga. Kodulehe arenduseks valmivad õppematerjalid piima -ja munaallergia kohta. Nendele toitudele esineb lastel kõige enam allergiat ja kuna tegemist on lapseea jaoks oluliste ainetega, siis peab ka teadma kuidas elada muudetud menüüga. Maakonna haigete koolitus toimus Järvamaal 12.08.2014 «Enese abi päev», kus osales 54 inimest (haiged ja pereliikmed. Käsitleti stressi mõju tervisele ning keha ja meele seoseid. Toimusid sportlikud mängud. Saaremaa haigete koolitus toimus 14-15.09.2014. teemal «Tervis ja heaolu – kuidas seda luua» Teema oli väga huvitav ja kasulik, et haiged suudaks vaatamata oma terviseprobleemidele kogeda elus rohkem rõõmu ja rahu. Õietolmuseire algas sel aastal veebruaris – märtsis. Jälgiti 18 õietolmu esinemist 5 vaatluspunktis. Õitsemisperiood on sel aastal olnud väga pikk ja keeruline ning põhjustanud patsientidele hulgaliselt probleeme. Tallinna, Tartu, Kuressaare, Jõhvi ja Pärnu vaatluspunktide andmed uuendatakse Eesti Allergialiidu kodulehel iga päev. Novembris esitati vaatluste lõpparuanne, kus on üksikasjaliselt kirjas kogu seireperioodi tegevus Seda aruannet on võimalik lugeda EAL koduleheküljel. Meile annab abi ka vabatahtlik loodusvaatleja, kes elab Turba-Riisipere piirkonnas ja annab ülevaateid Lääne – Harju piirkonna taimede õitsemisest. See on tõhus abi haigetele. Viimastel aastatel on seire olnud projektipõhine, mis ei anna haigetele kindlust, et neile vajalikud andmed on igal aastal saadaval. Oleme korduvalt pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole. Viimasele pärimisele vastati, et seirega peab tegelema Keskkonnaministeerium ja momendil ootame vastust, kas 2015.a jätkub seire eelarve põhiselt või oleneb jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskuse ametnike suvast.
Aasta jooksul on kodulehte külastatud 60538 korda. Kõige aktiivsemad kuud on mai, aprill ja juuli, kus on iga kuu üle 6000 külastuse. Need on ka kõige intensiivsemad õitsemise kuud Allergialiidu volikogu tutvub allergikutele sobivate toodete ja materjalide otsimisega ning tutvustab leitut oma kodulehel. Käesoleva aasta novembris loodi Lääne- Virumaa allergiahaigete ühendus. EAL juhtus on lubanud toetada ja abistada nende tegevust ERR-is aprillis saade õietolmu allergiast, mais venekeelses kanalis vestlus õietolmust ja juunis kodutolmulestast. Septembris vanurite allergia probleemidest artiklid ajakirjale « 60pluss» ja ajalehele «Järvamaa teatajale»