Aastaaruanded

AASTATE KAUPA


EAL 2017 majandusaasta aruanne

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


EAL 2016 majandusaasta aruanne

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


EAL 2015 majandusaasta aruanne

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


EAL 2014 majandusaasta aruanne

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


EAL 2013 majandusaasta aruanne

*lugemiseks vajutage brožüüri peale


MTÜ Eesti Allergialiidu tegevus

Sissejuhatus

2017. aastal jätkus Eesti Allergialiit Tallinna, Tartu, Saaremaa allergiaühenduste ning Järvamaa Astma ja Allergiaseltsi töö koordineerimist. Anti välja infomaterjale ja meedia vahendusel jätkati allergiaga seotud kohalike ja globaalprobleemide teadvustamist kogu elanikkonnale. Samuti jätkus koostöö allergiahaigetele sobivaid tooteid tootvate ja maaletoovate firmadega, mille eesmärk on allergiahaigete elukvaliteedi parandamine.
Suheldi ka EFA, Soome Allergia-ja Astmaliidu ja teiste koostööpartneritega. Samuti jätkus haigete ja nende pereliikmete nõustamine allergiahaigustega seotud küsimustes, õietolmu seire kohta informatsiooni jagamine. Nõustamistelefoni ja meili teel pöördujate arv näitab pidevat kasvu, sest seoses allergoloogi eriala kaotamisega vabariigis on erialase info saamine raskendatud.
Kuna allergiahaiguste levimus on kogu maailmas kasvutendentsiga, püüab Eesti Allergialiit vähendada allergiahaiguste esinemissagedust järjepideva tervise- ja allergiakoolituse abil. Allergiahaigete elukvaliteedi parandamise ja raskete haigusvormide väljakujunemise vältimiseks peetakse kogu maailmas kõige olulisemaks patsiendi, perekonna ja ühiskonna õpetust.

Eesti Allergialiidu kodulehekülg

Eesti Allergialiidu oluline suhtluse väljund elanikkonnaga on veebileht www.allergialiit.ee. Sealt leiavad allergiaprobleemidega inimesed hulgaliselt infomaterjale, õietolmu seire sesoonseid andmeid ja saavad meili teel edastada küsimusi allergianõustajale.
2017. aastal täiendasime veebilehte uute artiklitega.Aastas külastas kodulehekülge üle 61100 inimese. Veebilehel on väljas ka viited kõigi Eesti Allergialiidu koostööpartnerite kohta. Samuti leiab sealt allergianõustaja telefoni numbri, meili aadressi ja teised Eesti Allergialiidu kontaktandmed.

Õietolmu seire

Üks tähtsamaid valdkondi, millega Eesti Allergialiit tegeleb juba aastaid ja mille jätkumise eest on pidevalt võideldud erinevate instantsidega, on õietolmu seire. Kui puudub informatsioon õietolmu levimise kohta, ohustab see otseselt 150 000 õietolmu allergiku tervist, kellele teave õietolmu esinemise kohta võimaldab paremini planeerida haiguse ägenemise ravi ja vähendada töövõimetuspäevade arvu.
Nagu eelnevast nähtub on üle 10% le Eesti elanikonnale väga oluline, et prognostiline informatsioon õietolmu levimise kohta oleks pidevalt olemas. 2015. aastal toimus õietolmu seire Keskkonnauuringute Keskuse (KIK) poolt.
Õietolmu seire, mis algas vaatlustega veebruaris  toimus Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Jõhvis ja Pärnus ning lõppes 31.10.17.
Detailne aruanne pdf formaadis www.allergialiit.ee/ õietolm .2017. aastal oli väga raske periood kase allergikutel, kuna õitsemine kestis väga kaua. Kaunite suveilmade ja sooja sügise tõttu oli õitsemine intensiivsem ja haigusnähtude ägenemisi rohkem.

Allergianõustaja tegevus 2017. aastal

2017. aastal vastas allergianõustaja abivajajate küsimustele iga päev kella 8-20 ja meili teel tööpäeviti kella 8-16. 2017. aastal oli telefonikõnesid allergianõustajate 312 ja meili teel pöördujaid 476.
Peamised inimeste murekohad on allergiahaige toitumine, õietolmuga seotud ärritusnähud, küsitakse informatsiooni ka allergiahaigetele mõeldud abivahendite, käsimüügiravimite ja nahale mõeldud hüpoallergiliste toodete kohta. Nahalööbed on tihti esinev probleem ja palju esitatakse küsimusi nendega toimetulekuks.
Helistatakse ka kontaktisikule ning küsitakse erinevat allergia või allergialiidu koostööpartneritega seonduvat informatsiooni.

Eesti Allergialiit andis koostöös ajakirjaga „Tervispluss” 2017. aastal välja lisa “Elu koos allergiaga”. Kogutiraaž oli 21 000 eksemplari, mille moodustas nii ajakirja tellijate, üksikmüügi kui ka Eesti Allergialiidu poolt jagatav kogus. Autorid käsitlesid toidu, olmekeemia, füüsilise koormuse, lisaainete ja erinevate allergeenidega seotud probleeme.
„Eesti Päevalehe” allergialeheles ilmus doktor Kaja Julge artikkel.

Eesti Allergialiitu kuuluvate ühenduste tegevus 2017. aastal.

Saaremaa allergiaühendus korraldas järgmised üritused:
7. mail aastaaruande kinnitamise koosolek
20. juunil matk ja piknik Harilaiul
31.oktoobril loeng “Psühhiline trauma läbi lapse silmade”
10. novembril organisatsiooni aastapäeva tähistamine
10. detsembril loeng “Terviklik tervis”.

Järvamaa Astma ja Allergiaselts korraldas koostöös Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga koolituse hingamisteede allergilistest haigustest.

Koostööpartnerid

Eesti Allergialiidu koduleheküljel on väljas viited koostööpartneritele. Samuti teeme koostööd trükiste avaldamisel, kus firmadel on võimalus oma tooteid tutvustada. 2017. aastal jätkasid Eesti Allergialiidu tegevuse toetamist Lux Eesti , Beaty AS, Eugesta Eesti AS, Akzo Nobel AS, Tikkurila AS. Sel aastal pidasime edukalt läbirääkimisi ja sõlmisime koostöölepingud firmadega: Mayer Indusrties AS, Ocean Air OÜ, Tartu Biotehnoloogia Park.

Eesti Allergialiit jätkab aktiivset tegevust, et tõsta allergiahaigete ja nende pereliikmete teadlikkust allergiaga seotud teemadel, õpetada inimesi ära tundma allergia ilminguid, et pöördutaks võimalikult varakult eriarstide poole ära hoidmaks haiguse krooniliseks kujunemist. Õigeaegne ravi hoiab kokku raha ja parandab oluliselt patsiendi elukvaliteeti.