MEIST

AJALUGU

Eesti Allergialiit on asutatud 7. märtsil 1992 .a. Organisatsioon ühendab allergiahaigeid, nende hooldajaid ning allergiahuvilisi - toetajaid.

LOE LISAKS

ARENGUKAVA

Aitab kaasa sellise elu-ja töökeskkonna kujundamisele, mis vähendaks haigestumist allergiahaigustesse ja kergendaks allergiahaiguste kulgu.

LOE LISAKS

ANDMEKOGU

Informatsiooni kogumine allergoloogia uutest suundadest ja selle edastamine haigetele ning teadmiste levitamine allergiast ja selle probleemidest.

LOE LISAKS

EAL TEGEVUSED

Eesti Allergialiit jätkab Tallinna, Tartu, Saaremaa allergiaühenduste ning Järvamaa Astma- ja Allergiaseltsi töö koordineerimist.

LOE LISAKS

Allergialiidu peamised ülesanded

01

AITAME INIMESI

Osutame abi allergikutele ja nende hooldajatele. Püüame vähendada haigestumist allergiahaigustesse ja aitame kergendada allergiahaiguste kulgu

02

LOOME KONTAKTE

Kontaktide loomine ja koostöö allergiaprobleemidega tegelevate organisatsioonidega, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides

03

TEEME KOOSTÖÖD

Teha koostööd Vabariigi teiste puuetega inimeste organisatsioonidega, esindada vajadusel oma liikmete huve

04

LEVITAME TEADMISI

Teadmiste levitamine allergiast ja sellega seonduvatest probleemidest. Meditsiinitöötajate teadmiste täiendamisele kaasaaitamine

VIIMASED ARTIKLID

SIIN KAJASTAME VIIMASEID ARTIKLEID

PARTNERID