Eesti Allergialiidu 2016 aasta projektid

  1. Eesti Allergialiit püüab oma tegevusega parandada kogu vabariigi allergiahaigete elukvaliteeti. Toimetame allergia alaseid trükiseid. Avaldame trükimeedias artikleid aktuaalsetel teemadel vastavalt tellimustele, koostöös meediafirmadega. Peame läbirääkimisi allergiahaigetele sobivate toodete maaletoojatega ja tutvustame neid tooteid haigetele oma kodulehel.
  2. Allergianõustaja annab iga päev nõuandeid kella 8-18 tema poole telefonil 5069896 pöördunud inimestele. Samuti vastab ta tööpäevadel kella 08-16 EAL kodulehekülje allergialiit.ee kaudu laekunud küsimustele. Allergianõustaja nõustab firmasid allergiaalastes küsimustes.
  3. “Kodutohtri” lisaleht on plaanitud anda välja oktoobris, et kajastada enam sügisesi aktuaalseid probleeme. Põhiline tähelepanu on pööratud ravimallergia, allergiahaiguste ennetamise, tervislike eluviiside ja allergiahaiguste levimuse ning kaasaegse diagnostika teemadele Eestis ja maailmas ning keskkonna-ülitundlikkusele. Plaanis on 8 artiklit.
  4. Maakonna haigete koolitus. Saaremaal on õppepäeva teemad:  « Keha ja meele koostöö”,”Allergiku elustiil” ja “Puhastus- ja pesemisvahendid allergiku elus”. Järvamaa haigete koolitus: « Keskkonna mõju astmahaige tervisele». Lääne-Virumaa koolitus: “Mis on allergia?”, “Kevad ja allergia”, teabepäev – allergiavabade toodete tutvustus.
  5. 2012.a. märtsist algas õietolmu seire, milline toimub neljas erinevas piirkonnas: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Jõhvi. Seire tulemused avaldatakse iga päev Allergialiidu kodulehel ja Keskonnauuringute labori kodulehel. Seire algab veebruaris ja lõpeb novembris. Alates 2015 aastast õhutolmu seiret rahastab Keskkonnaministeerium.
  6. Alustame kodulehe uuendamisega veebruaris, et seda saaksid ka kasutada nutitelefoni kasutajad.
  7. Aruandlus-valimiskonverents aprillikuus.
  8. Aasta kokkuvõtete tegemine ja uue 2017 aasta tööplaani koostamine – detsembrikuus.